1. dispoziţii generale

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Operatorul stabilește ca obiectiv principal și condiție pentru desfășurarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și cetățenilor în prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv protejarea drepturilor de confidențialitate, secrete personale și familiale.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor informatice;
 2. Blocarea datelor cu caracter personal - încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru specificarea datelor cu caracter personal);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Sistemul de informare a datelor cu caracter personal - un set de date cu caracter personal conținute în baze de date și asigurarea procesării lor de tehnologie informatică și mijloace tehnice;
 5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal este o acțiune în urma căreia este imposibil să se determine fără utilizarea informațiilor suplimentare apartenența datelor cu caracter personal unui anumit Utilizator sau unui alt subiect de date cu caracter personal;
 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune (intervenție chirurgicală) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate cu utilizarea de echipamente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, clarificare (actualizare, modificare), extracție, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;
 7. Operator - organism public, o municipalitate, o persoană juridică sau fizică, singur sau împreună cu alții, organizarea și (sau) efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și definirea scopul prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunilor) în ceea ce privește cu date personale;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Furnizarea de date cu caracter personal - acțiuni menite să dezvăluie date cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
 11. Distribuția datelor cu caracter personal - orice act care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un număr nedeterminat de persoane (date personale) sau de a se familiariza cu datele personale ale publicului larg, inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal în mass-media, plasarea în rețelele de informare și de telecomunicații sau furnizarea accesului la datele personale în orice alt mod;
 12. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal - transferul datelor cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către autoritatea unui stat străin către o persoană juridică străină fizică sau străină;
 13. Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiune care rezultă din datele personale sunt distruse ireversibil cu incapacitatea de a restabili în continuare conținutul datelor cu caracter personal în sistemul de informații date cu caracter personal și (sau) rezultatul care suportul de înregistrare sunt distruse date cu caracter personal.

3. Operatorul poate procesa următoarele date personale ale Utilizatorului

 1. Prenume, nume, patronimic;
 2. Adresă de e-mail;
 3. Anul, luna, data și locul nașterii;
 4. imagini;
 5. De asemenea, pe site-ul există de colectare și prelucrare date anonime despre vizitatori (inclusiv fișierele «cookie»), cu ajutorul serviciului de statistici Internet (valori Yandex și Google Analytics și altele).
 6. Datele de mai sus sunt prezentate pe scurt în text. Politicile sunt unite prin conceptul general de date cu caracter personal.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Informarea Utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri; Furnizarea accesului la Utilizator pentru serviciile, informatiile si / sau materialele continute pe site.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Datele impersonale ale utilizatorului, culese prin utilizarea serviciilor de statistici Internet, au ca scop colectarea de informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, îmbunătățirea calității site-ului și a conținutului acestuia.

5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Completând formularele corespunzătoare și / sau trimițând datele lor personale către Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică.
 2. Operatorul procesează date impersonale despre Utilizator în cazul în care acest lucru este permis în setările browserului utilizatorului (salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript este activată).

6. Ordinea de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Siguranța datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurată prin implementarea măsurilor juridice, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile care împiedică accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor neautorizate.
 2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi transferate în niciun caz terților, cu excepția cazurilor legate de implementarea legislației în vigoare.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal

 1. Operatorul, înainte de începerea transferului transfrontalier de date cu caracter personal, trebuie să se asigure că statul străin căruia îi este destinat transferul de date cu caracter personal are scopul de a oferi o protecție fiabilă a drepturilor subiecților de date cu caracter personal.
 2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal către țări străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus, poate fi efectuată numai dacă există un consimțământ scris al subiectului datelor cu caracter personal privind transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal și / sau executarea unui contract, o parte care face obiectul datelor cu caracter personal.

8. Dispoziții finale

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă pentru o perioadă de timp până când este înlocuită de o nouă versiune.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.